Shop Mobile More Submit  Join Login
About Varied / Student mòeVietnam Group :icondff-designforfuture: DFF-DesignForFuture
 
Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 302 Deviations 2,071 Comments 36,823 Pageviews
×

Newest Deviations

summer:. by gatothecrazycat summer:. :icongatothecrazycat:gatothecrazycat 12 0 .:blank by gatothecrazycat .:blank :icongatothecrazycat:gatothecrazycat 18 0 Mocha! x3 by gatothecrazycat Mocha! x3 :icongatothecrazycat:gatothecrazycat 11 0 28 by gatothecrazycat 28 :icongatothecrazycat:gatothecrazycat 23 0 052717 i don't speak Japanese by gatothecrazycat 052717 i don't speak Japanese :icongatothecrazycat:gatothecrazycat 75 10 dreamy by gatothecrazycat dreamy :icongatothecrazycat:gatothecrazycat 12 9 starsky by gatothecrazycat starsky :icongatothecrazycat:gatothecrazycat 20 3 .:tone by gatothecrazycat .:tone :icongatothecrazycat:gatothecrazycat 16 11 pure by gatothecrazycat pure :icongatothecrazycat:gatothecrazycat 14 7 040417 by gatothecrazycat 040417 :icongatothecrazycat:gatothecrazycat 31 4 110316 blurry thoughts by gatothecrazycat 110316 blurry thoughts :icongatothecrazycat:gatothecrazycat 32 0 Amber Sky by gatothecrazycat Amber Sky :icongatothecrazycat:gatothecrazycat 22 3 From my heart by gatothecrazycat From my heart :icongatothecrazycat:gatothecrazycat 18 0 092016 //PYSCHEDELIC by gatothecrazycat 092016 //PYSCHEDELIC :icongatothecrazycat:gatothecrazycat 22 4 091716 //BYDESIGN by gatothecrazycat 091716 //BYDESIGN :icongatothecrazycat:gatothecrazycat 27 2 .: grow :. by gatothecrazycat .: grow :. :icongatothecrazycat:gatothecrazycat 9 2
gallery đầy thứ tạp nham ´• ω •`)ノ

Favourites

'16 37/52 by arianeka '16 37/52 :iconarianeka:arianeka 116 22 '17 7/52 by arianeka '17 7/52 :iconarianeka:arianeka 68 5 '16 39/52 by arianeka '16 39/52 :iconarianeka:arianeka 49 7 CCLI. by arianeka CCLI. :iconarianeka:arianeka 14 0 Yehet =)) by DTD12 Yehet =)) :icondtd12:DTD12 74 8 DuongDuong-170611 by yunniejacksonyi DuongDuong-170611 :iconyunniejacksonyi:yunniejacksonyi 47 7 Motherland Chronicles 7 - Self Portrait in Water by zemotion Motherland Chronicles 7 - Self Portrait in Water :iconzemotion:zemotion 1,999 80 Motherland Chronicles 2 - Winterland Fairytales by zemotion Motherland Chronicles 2 - Winterland Fairytales :iconzemotion:zemotion 4,336 174 Motherland Chronicles #33 - Ascend by zemotion Motherland Chronicles #33 - Ascend :iconzemotion:zemotion 3,509 65 Motherland Chronicles #39 - Underwater by zemotion Motherland Chronicles #39 - Underwater :iconzemotion:zemotion 3,887 78 Motherland Chronicles #43 - Dreaming by zemotion Motherland Chronicles #43 - Dreaming :iconzemotion:zemotion 6,159 121 [TUT#1] HUONG DAN XEP TEXT CHONG LEN NHAU by junemoeee [TUT#1] HUONG DAN XEP TEXT CHONG LEN NHAU :iconjunemoeee:junemoeee 187 53 Silence by wlop Silence :iconwlop:wlop 8,495 239 None Title by Kyrie0201 None Title :iconkyrie0201:Kyrie0201 1,846 44 with you by Kyrie0201 with you :iconkyrie0201:Kyrie0201 1,616 34 PSD #21 by msg2k3 PSD #21 :iconmsg2k3:msg2k3 270 65

Friends

deviantID

gatothecrazycat
mòe
Artist | Student | Varied
Vietnam

tui là mèo :3 hellu ~
tớ là một con bé 2k1. tớ đơn thuần và vui vẻ n̶̶g̶̶u̶ ̶n̶̶g̶̶u̶. dễ ngại ngùng và rất ít khi chủ động.

mê game, mê gái, học ngu.
vợ thì có cả dàn, nhưng crush cũng có nốt
<3
----


waifu!?
thích des, từa lưa thể loại :v scrapbook, mix, graphic... (nhưng không giỏi cái nào cả OTL)
vẽ nữa :3
------

là trạch mèo, ở nhà quanh năm suốt tháng. ngớ, không biết đối nhân xử thế. đôi khi rất khó hiểu, rất đáng ghét.

^ this mess needs some update but nah too lazy for that
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconmizu2204:
MiZu2204 Featured By Owner Apr 15, 2017  New Deviant
Thanks for the fav <333
Reply
(1 Reply)
:iconyenvy2303:
yenvy2303 Featured By Owner Feb 18, 2017  Student Interface Designer
Art đẹp quá cậu ơi!
Reply
:icontl-akane:
TL-Akane Featured By Owner Feb 12, 2017  Student Interface Designer
watch back ?
Reply
:iconsasakianhthu:
SasakiAnhThu Featured By Owner Nov 16, 2016  Student Interface Designer
Watch back ?
Reply
:iconmikochikawa:
Mikochikawa Featured By Owner Oct 10, 2016
- Watch Back please ??
Reply
Add a Comment: